Warsztaty

Warsztaty adresowane są dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych samorozwojem, wyrażaniem siebie poprzez sztukę oraz doświadczaniem swojej osoby w grupie.

Zajęcia mają formę warsztatową, ich celem jest pobudzenie w uczestnikach kreatywności, naturalnej twórczości i spontanicznej aktywności artystycznej. Zakładają uwrażliwianie na sztukę, ale też drugiego człowieka, dzięki wykorzystaniu takich form wyrazu, jak ruch, obraz, rzeźba, fotografia, rysunek, film.

Program Wsparcia Rodziny zaprasza do bezpłatnego udziału w warsztatach:

  • co drugi poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00, październik-grudzień 2014 r.
  • siedziba Programu Wsparcia Rodziny, ul. Matejki 50, Poznań
  • rekrutacja - październik 2014 r.
  • osoby udzielające informacji: Katarzyna Lewczycka, Bartosz Fatek Tel. 61 878 57 66, 61 878 57 51