plakat

W każdą środę lutego o godz. 16.00 po wystawie oprowadza rabin Jakoob ben Nistell.

W ramach XVIII Dni Judaizmu Biblioteka Raczyńskich prezentuje wystawę "... bo mamy obchodzić święto Pana (Wj 10,9)".

Każde żydowskie święto ( (hebr. chag = święto, moed = czas wyznaczony) zaczyna się w dzień poprzedzający po zachodzie słońca i kończy w dzień świąteczny (po zachodzie słońca). Podstawą jest rytualne uświęcenie dnia świętego i zachowanie bożych praw i nakazów. W judaizmie świąt jest dużo - przedstawiamy tylko te najważniejsze, w porządku takim, jak następują po sobie według żydowskiego kalendarza - począwszy od Rosz Haszana czyli Początku Roku (który zaczął się 14 września 2014) aż do Szawuot czyli Święta Tygodni (przypadającego w tym roku na dzień 24 maja). Każde święto ma swoje atrybuty, rytuały, nakazy i modlitwy. Przedmioty w gablotach symbolicznie ukazują charakter poszczególnych świąt.

Osobne miejsce w kalendarzu świąt zajmują szabaty, czyli cotygodniowy dzień sobotni przeznaczony na odpoczynek, modlitwę i przebywanie w gronie rodziny i przyjaciół. Można nawet powiedzieć, że jest to najdłuższe święto - trwa bowiem 50 dni.

Człowiek ma też w swoim życiu święta "osobiste", wśród których najistotniejszymi jest obrzezanie, bar micwa (dla chłopców) i bat micwa (dla dziewczynek) - czyli wkroczenie w religijną dorosłość oraz ślub. Fragment wystawy poświęcamy tym trzem wydarzeniom.

Prezentowane materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich (większość książek) oraz z kolekcji prywatnych (obrzędowe przedmioty, niektóre broszury i modlitewniki).

Wystawa czynna do 28 lutego 2015 r.,