Pisanka 2015 - III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Pisanka 2015 - III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

02.03 – 06.04.2015
13:00

Ogród Jordanowski Nr 2 organizuje III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Tradycje wielkanocne - PISANI 2015".

Do współpracy zaprasza szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne. Pielęgnując polskie tradycje wielkanocnych, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób przy zastosowaniu dowolnej techniki.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia 6 kwietnia 2015, do godziny 19.00 na adres: Ogród Jordanowski Nr 2 ul. Przybyszewskiego 30a, 60-561 Poznań z dopiskiem "Pisanka 2015"

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

11 kwietnia (sobota) o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych. Galę rozdania nagród uświetni koncert wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr2. Dodatkowo w 27 marca 2015 w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 zostaną przeprowadzone warsztaty plastyczne o tematyce konkursowej "Pisanki 2015". Wykonane w tym dniu prace także będą brały udział w konkursie.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie internetowej oj2poznan.pl

Zobacz www.oj2poznan.pl