m
Ośrodek Nauki PAN, ul. H. Wieniawskiego 17/19

7. Tydzień Mózgu

Plakat wystawy Mali tropiciele
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, ul. Wodna 27 - Pałac Górków

Wystawa Mali tropiciele