Plakat

"Pomysłodajnia - warsztaty kreatywne" to nowatorski projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, spędzających wakacje letnie w Poznaniu.

Warsztaty są połączeniem takich form artystycznych jak: muzyka, ruch sceniczny z tańcem, teatr, multimedia z elementami tworzenia wideo a dodatkową atrakcją jest wizyta gościa specjalnego. Efektem końcowym będzie etiuda video którą odegrają uczestnicy warsztatów a stroje oraz rekwizyty własnego pomysłu zostaną stworzone z produktów do recyklingu.

W Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkołe Muzycznej I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego mieszczącej się przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, w ciągu czterech turnusów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 będą odbywać się warsztaty artystyczne połączone ze spotkaniami ze specjalistami z takich dziedzin jak teatr, multimedia, tv.

Dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje oraz talenty poprzez cykl warsztatów:

 • Muzycznych
 • Teatralnych
 • Tanecznych
 • Plastycznych
 • Multimedialnych (produkcja video i fotografia)

Ostatniego dnia turnusu odbędzie się pokaz i rejestracja etiudy w wykonaniu dzieci, w strojach ich autorstwa. Etiuda ta zostanie nagrana oraz umieszczona na specjalnie do tego utworzonym kanale YouTube, Facebook.

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i poczęstunek (drożdżówka, pączek). Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. Liczba uczestników to 20 osób przypadających na jeden turnus.

Terminy turnusów:

 • Turnus I: 29.06-3.07.
 • Turnus II: 6.07. - 10.07.
 • Turnus III: 13.07. - 17.07.
 • Turnus IV: 20.07. - 24.07

Plan dnia:

 • Pierwsza zbiórka w dniu rozpoczęcia turnusu o godz. 8.45 w holu szkoły muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu
 • 9:00 - 10:00 - Przyjęcie uczestników
 • 10:00 - 12:00 Warsztaty tematyczne cz.1 Przerwa na poczęstunek 12:30 - 14:00 Warsztaty tematyczne cz.2
 • 14:00 - Zakończenie zajęć i odbiór uczestników

Całkowity koszt udziału w warsztatach: 200 zł

Kwotę wysokości: 200,00 zł, należy wpłacać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto: 28 1060 0076 0000 3380 0001 9765 nazwa banku: BPH oddz.

Poznań. Adresat Fundacja Ewy Johansen TALENT, 60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33 ▪ W tytule należy wpisać: opłata na poczet projektu "Pomysłodajnia - warsztaty kreatywne", turnus oraz imię i nazwisko uczestnika.

Informacje i zgłoszenia: www.fundacjatalent.org, email: biuro@fundacjatalent.org, telefonicznie: 733 079 969, 530 051 372