plakat

Warsztaty muzyczne festiwalu Made in Chicago - nabór

15.10 – 30.10.2015

Tegoroczna, dziesiąta edycja festiwalu Made in Chicago zbiega się z pięćdziesiątą rocznicą powstania AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians), ruchu muzycznego, powołanego w Ameryce przez afroamerykańskich muzyków. Na dwa tygodnie, przed festiwalem Made in Chicago, do Poznania przyjadą chicagowscy muzycy: Mwata Bowden, Renee Baker oraz Tomeka Reid. Program rezydencji obejmuje panele dyskusyjne, warsztaty z komponowania, wykonawstwa, notacji graficznej oraz szeroko pojętej kolektywnej kreatywności. Całość zwieńczona zostanie dwoma koncertami, w których udział wezmą uczestnicy i uczestniczki chicagowskiej rezydencji. Będą to jedyne zajęcia muzyczne w Polsce, prowadzone przez artystów aktywnie działających na scenie jazzowej w Chicago.

Podczas dwutygodniowej rezydencji w Poznaniu muzycy z Chicago: Mwata Bowden, Renee Baker oraz Tomeka Reid poprowadzą warsztaty z młodzieżą, studentami i dorosłymi. Zaprezentują rodzaj "muzykowania" inny niż wszystkie, gdzie znajomość nut, czy też umiejętność gry lub posiadania instrumentu nie stoi na pierwszym miejscu.
Udział w warsztatach to niezwykła, muzyczna przygoda, doświadczenie pozwalające otworzyć się na inną kulturę, improwizację. A dla osób nie poruszających się zawodowo w obszarach muzyki jazzowej, to jedyna okazja spróbowania swoich sił pod okiem mistrzyń i mistrza.
Podczas pierwszego tygodnia warsztatowej rezydencji muzycy poprowadzą serie warsztatów dla uczniów Szkoły Muzycznej  II stopnia, studentów Akademii Muzycznej oraz dla miłośników i miłośniczek jazzu pragnących uczestniczyć w zajęciach. Każdy z muzyków przypisany zostanie do grupy, z którą przez pięć dni będzie zagłębiał się w muzyce. Zapozna uczestników z  graficznym zapisem muzyki, jej teorią, twórczą improwizacją. Uczestnicy będą ćwiczyć specjalnie przygotowany dla nich utwór, który następnie wykonają podczas koncertu, który odbędzie się na scenie auli im. Stefana Stuligrosza w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Warsztaty dla osób spoza szkół muzycznych adresowane są do różnych grup wiekowych (od 16 roku życia bez górnej granicy wiekowej), o zróżnicowanych umiejętnościach wokalnych bądź gry na instrumentach (lecz posiadających doświadczenie gry na instrumencie oraz sam instrument). Szczegóły zostały uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie internetowej www.madeinchicago.pl

Zajęcia dla grupy amatorskiej będą odbywały się od 16-20.11.2015 w godzinach: 17.30-20.00 w Scenie na Piętrze przy ulicy Masztalarskiej 8 w Poznaniu.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 30.10.15 r. W tytule e-maila należy wpisać WARSZTATY MiCH 2015.

W sobotę 21.11.15 o godzinie 19.00  odbędzie się wspólny koncert wszystkich grup dla poznańskiej publiczności, Aula im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego.
Wstęp wolny!