a

Benedyktyński wkład w chrystianizację Polski

Pierwsze wieki Polski były benedyktyńskie. Mnichami Reguły świętego Benedykta byli: misyjny biskup Jordan (ten, który ochrzcił Mieszka w 966) i jego następca biskup Unger (przedtem opat z Memleben), który prawdopodobnie zorganizował w Poznaniu coś w rodzaju wspólnoty mniszej; dalej biskup święty Wojciech oraz jego brat i pierwszy arcybiskup gnieźnieński Radzim-Gaudenty (obaj przebywali w klasztorach na Monte Cassino i na Awentynie); pierwsi polscy pustelnicy-męczennicy kamedulscy z Międzyrzecza oraz autor ich żywota, apostoł Pomorza święty Bruno z Kwerfurtu, pustelnik święty Andrzej Świerad...

[ Paweł Milcarek Polska Chrześcijańska; kamienie milowe]

Benedyktyni towarzyszyli rodzeniu się naszej wiary i państwowości. Konferencja ma  zaakcentować i docenić ich obecność oraz wkład tradycji benedyktyńskiej  w kształtowanie się naszej   kultury i tożsamości. Ma także ukazać jej niezwykłą żywotność i nośność również i dzisiaj.

Organizatorzy proponują zatem wykłady dotyczące historii i spuścizny benedyktyńskiej, warsztaty śpiewu gregoriańskiego - skarbu Kościoła od początku obecnego w tradycji benedyktyńskiej i przypomnianego na nowo przez benedyktynów z Solesmes oraz panel dyskusyjny na temat tego co dzisiaj ma nam do zaofiarowania benedyktyńska tradycja. Chcemy jednak, by wiedzy towarzyszyło doświadczenie i przeżycie duchowe, dlatego każdego dnia zapraszamy naliturgie ze śpiewem gregoriańskimMsze święte i liturgię godzin, a w sobotni wieczór  na noc chorału w ramach II Festiwalu Śpiewu Gregoriańskiego. Trzy koncerty  ułożone wg benedyktyńskiego klucza w trzech zabytkowych kościołach Poznania.

Wykłady i warsztaty (z wyjątkiem wykładu inauguracyjnego patrz program) będą odbywały się w Katedralnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Poznaniu przy ul. Filipińskiej 4 (Rynek Śródecki).

Tło konferencji stanowić będą  wystawy fotografii ukazujących życie w klasztorach benedyktyńskich w Europie i w Polsce.

Udział w wykładach, warsztatach i koncertach  jest bezpłatny.

oprac.LT

Plakat

Zobacz oraetlabora.fundacjaswietegobenedykta.pl/