plakat
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci, ul. ks. I. Posadzego 3, Poznań

Mankalowisko w Genius Loci

a
Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Poznaniu, ul. Filipińska 4, Poznań

Konferencja - Ora et labora