Plakat

Nie ma złotego środka na nieporozumienie, ale nie każdy spór musi skończyć się w sądzie.

Organizatorzy zapraszaja na trzydniowe konsultacje z mediatorami!

Z dniem 01.01.2016 weszła w życie nowa ustawa wspierająca polubowne metody rozwiązywania konfliktów. Oznacza to, że sądy mają obowiązek informowania stron o możliwości polubownego rozwiązania sporu, czyli możliwości skorzystania z mediacji. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony z pomocą bezstronnego mediatora dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediator pomaga uczestnikom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów, a jeżeli uczestnicy mają wolę zawarcia satysfakcjonującego je porozumienia, dba dobrą atmosferę spotkania i konstruktywną rozmowę, pomagając w jego zawarciu.

Collegium Da Vinci wspólnie Joanną Dudziak z Centrum Mediacji i Negocjacji Biznesowych zapraszają 4-6 kwietnia na Poznańskie Dni Mediacji w CDV. To bezpłatna inicjatywa skierowana do wszystkich tych, którzy chcą zostać mediatorami, promować ideę mediacji lub z niej skorzystać.

Dni mediacji to trzydniowe spotkania środowisk prawniczych, mediacyjnych i sądowniczych z osobami zainteresowanych konsultacjami mediacyjnymi. To również okazja do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie mediacji. Przewidziane są wykłady, dyskusje jak również darmowe spotkania z mediatorami/prawnikami.

Szczegółowy program oraz zapisy

Zobacz www.facebook.com/events/1140768062699533/