plakat

O 21. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka. Do śmiechu

piórem Jerzego Moszkowicza

21. Biennale Sztuki dla Dziecka "Do śmiechu" jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, łączącym różne gatunki sztuki oraz integrującym środowiska pracujące z dziećmi. Wybór problematyki tegorocznej edycji naszego festiwalu wynika z przekonania o niezwykłej roli humoru w kulturze dziecięcej.
W dzisiejszej, nastawionej w dużej mierze na masowość i komercję kulturze, humor i niosący go komizm uległy znaczącej dewaluacji. Śmiech w wielu przypadkach wymieniony został przez rechot, głęboko ludzką postać błazna zastąpił fałszywy klaun rodem z galerii handlowej. W opozycji do takiego "przecenionego śmiechu" w twórczości dla dziecka pojawiają się dzieła pozbawione poczucia humoru, które o trudnych problemach najmłodszych próbują mówić w sposób wyłącznie niezwykle poważny, "dorosły". Także współczesna szkoła, nastawiona w znaczącej mierze na pospieszne gromadzenie wiedzy, nie wykazuje zrozumienia dla kreatywnej roli humoru w procesie edukacji. Tymczasem humor stanowi istotny element dziecięcego postrzegania rzeczywistości, pozwala między innymi na tworzenie niezbędnego i dającego swoistą ochronę dystansu.
 W przestrzeni społecznej i medialnej dziecka coraz większą rolę odgrywają komunikaty wywołujące negatywne emocje. Tym bardziej odczuwalna jest potrzeba sztuki, która może kształtować przekazy i uczucia o pozytywnym zabarwieniu. Rzecz jednak w tym, aby powstający w ten sposób obraz świata nie ulegał spłaszczeniu, a humor mógł nieść głębsze, humanistyczne i uniwersalne przesłania. Zależy nam na stworzeniu oferty artystycznej "pełnej śmiechu", która jednak wykraczałaby poza odwołanie się do podstawowych emocji wywołujących go i która nie sprowadzałaby się do wulgarnej, służącej wyłącznie płaskiej rozrywce formy.

Jerzy Moszkowicz

dyrektor 21. Biennale Sztuki dla Dziecka i Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bilety w cenie 9 zł (5 zł z KRD).

Więcej informacji na kulturapoznan.pl

_
oprac.LT

Bilety dostępne w:

Zobacz www.biennaledladziecka.pl