plakat

22 czerwca, godz. 18.00, Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, sala 1. Odzyskać patriotyzm - wykład prof. Grzegorza Kucharczyka "Swój do swego" - kontrgospodarka i patriotyzm gospodarczy Wielkopolan pod niemieckim zaborem.

24 czerwca, godz. 14.00, zbiórka przy dawnym kantorze firmy A. Krzyżanowskiego (ul. Garbary 96). Odzyskać patriotyzm -  spacer edukacyjny: Śladami XIX-wiecznych poznańskich przemysłowców, rzemieślników, handlowców. Spacer edukacyjny.

Nowy projekt Biblioteki Raczyńskich "Odzyskać patriotyzm" jest odpowiedzią na problemy i aktywną akcją przywracania myślenia patriotycznego, przy jednoczesnym zachowaniu w pamięci postaw, dzięki którym Polska przetrwała lata zaborów i okupacji.  Wykłady i spacery mają na celu przypomnienie wkładu Wielkopolan w budowanie nowoczesnego i patriotycznego społeczeństwa w XIX wieku.