plakat

Uniwersytet Dzieci

06.09 – 20.10.2018

Fundacja Uniwersytet Dzieci otwiera swój ośrodek w Poznaniu. Od 27 października dzieci z Wielkopolski będą mogły zadawać pytania naukowcom, biorąc udział w wykładach i warsztatach. Zajęcia odbywają się na terenie uczelni wyższych, w miejscach kultury, muzeach, firmach. Prowadzą je naukowcy, specjaliści z różnych dziedzin, artyści i przedsiębiorcy.

Program Uniwersytetu Dzieci w Poznaniu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 6-11 lat (roczniki 2012-2007). Program wykładów i warsztatów na każdym kierunku studiów dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci. Zajęcia odbywają się w soboty, w salach uczelni wyższych oraz innych specjalistycznych miejscach i zgodnie z ideą uniwersytecką dotyczą wielu dziedzin nauki. Program studiów jest podzielony na kierunki:

  • Odkrywanie (6-7 lat)
  • Inspiracje (8-9 lat)
  • Tematy (10 -11 lat)

Rekrutacja na Uniwersytet Dzieci odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny (konto rodzica) na stronie www.uniwersytetdzieci.pl/rekrutacja. Nie są prowadzone zapisy drogą e-mailową, telefoniczną ani osobiście w biurze.

Zobacz www.facebook.com/UniwersytetDzieci