plakat

Dzika przyroda w Palmiarni Poznańskiej - wystawa

04.12 – 30.12.2018

Miłośników przyrody i fotografii przyrodniczej Palmiarnia Poznańska zaprasza na wystawę w pawilonie nr IX. 4 grudnia o godz. 12:00 nastąpi tam uroczyste otwarcie wystawy Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2018, przeprowadzonego już po raz 26. przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". Wystawę oglądać będzie można do 30 grudnia.

W Konkursie FOTO-EKO od ponad ćwierć wieku bierze rokrocznie udział kilkuset miłośników fotografii zafascynowanych naszą rodzimą przyrodą, w tym wielu uznanych fotografików. W tym roku na konkurs zgłoszono ponad 500 prac. Laureatem I miejsca został Michał Zieliński za zdjęcie pt. "Odlotowe...". II miejsce przypadło w udziale autorowi zdjęcia "Niepokój" - Pawłowi Wronie. Miejsce III przyznano Pawłowi Jakubkowi. Jury wyróżniło ponadto 13 prac. Wszystkie nagrodzone zdjęcia obejrzeć można na stronie internetowej PTOP "Salamandra": http://www.salamandra.org.pl/nagrodzonezdjecia.html.

Ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi na występowanie i zasady ochrony przyrody na terenach zurbanizowanych, w tegorocznej edycji została wydzielona specjalna kategoria "Dzika przyroda w mieście", w ramach której zostało przyznane dodatkowe wyróżnienie. Autorką wyróżnionego zdjęcia, przedstawiającego samicę nurogęsi prowadzącą dwudniowe pisklaki przez ruchliwą warszawską ulicę, jest Urszula Frydrych. Osoby, które chciałyby się dowiedzieć, jakie zwierzęta możemy spotkać w mieście i jak można im pomóc, odsyłamy do wydanego przez PTOP "Salamandra" poradnika "Dzikie zwierzęta w mieście", dostępnego nieodpłatnie w Internecie pod adresem http://www.salamandra.org.pl/publikacje.html. Ponieważ jesienią najwięcej niespodziewanych spotkań z dzikimi zwierzętami w budynkach dotyczy nietoperzy, które szukają kryjówek na zimę, na stronie http://www.salamandra.org.pl/nietoperzechce.html zamieszczone są porady dotyczące postępowania w takich przypadkach.
Głównym celem konkursu FOTO-EKO jest edukacja przyrodnicza, prowadzona poprzez ukazywanie niezwykłości krajowej fauny i flory. Dlatego, jak zawsze, z kilkudziesięciu najciekawszych prac zgłoszonych na konkurs utworzono wystawę, która od stycznia 2019 r. ruszy w roczną podróż po Polsce. Najczęściej będzie ją można zobaczyć w  wielkopolskich szkołach.