foto ze zbiorów MHMP

Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929 - wystawa

18.11 – 24.02.2019

Fala entuzjazmu poznaniaków, która towarzyszyła przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania 26 grudnia 1918 r., dała motywację do zbrojnego wystąpienia przeciwko władzom pruskim - dzień po przyjeździe kompozytora i społecznika wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamiętać jednak należy, że działania mające na celu stopniowe wyzwalanie się spod zaborczych rządów podjęto wcześniej. Wśród tych doniosłych i ważnych wydarzeń wymienić należy chociażby utworzenie w połowie 1918 r. tajnie działającego Centralnego Komitetu Obywatelskiego, przeforsowanie przez polskich działaczy decyzji o mianowaniu nadburmistrzem miasta Jarogniewa Drwęskiego, a w końcu inicjatywa powołania Naczelnej Rady Ludowej. Władzom pruskim już wówczas nie brakowało powodów do obaw o utrzymanie swojej pozycji.

Przypieczętowaniem ich słabości była zgoda na powołanie Sejmu Dzielnicowego, który ostatecznie w ramach legalnych wyborów potwierdził, że Naczelna Rada Ludowa jest oficjalnym reprezentantem Polaków, którzy sprawy swojego kraju i swojego miasta wziąć chcą w swoje ręce. Przyjazd Komisji Międzysojuszniczej 2 marca 1919 r. potwierdził, że idzie nowe.

Wystawa Narodziny nowoczesnego miasta. Poznań w latach 1918-1929 przypomina te wydarzenia. Stanowią one jednak początek opowieści o historii miasta w pierwszych dziesięciu latach odzyskanej wolności. Jej koniec to wspomnienie o Powszechnej Wystawy Krajowej, której celem było zaprezentowanie i ukoronowanie przedsięwzięć oraz dokonań Polaków w pierwszej dekadzie niepodległości. Podwojenie obszaru miasta do 1925 r. poprzez przyłączenie gmin podmiejskich, inicjatywa powołania Uniwersytetu Poznańskiego i Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych, przeobrażenie przestrzeni miasta, budowa nowych osiedli i rozbudowa Targów Poznańskich, utworzenie Poznańskiego Radia, inicjatywy kulturalne i społeczne, działalność poznańskich przedsiębiorców - wszystko to było świadectwem pędu ku niezależności i - rzecz jasna - nowoczesności.

Wydarzenia towarzyszące:

15.12.2018 /godz. 12.00
Poznań po Powszechnej Wystawie Krajowej // wykład z prezentacją
wstęp wolny
prowadzenie: Justyna Żarczyńska, Witold Garbaczewski 

23.02.2019 / godz. 12.15
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
prowadzenie: Justyna Żarczyńska
wstęp wolny

Zobacz www.mnp.art.pl