Widok na rzekę Wartę

Zajęcia dla grup półkolonijnych w Bramie Poznania - ferie zimowe 2020

28.01 – 07.02.2020

Z nurtem rzeki

Zajęcia przyjazne dla klimatu.

#dziedzictwodlaklimatu

Jak zmieniała się rzeka w naszym mieście? Czy zawsze miała taki kształt jak dzisiaj? Czym są korytarze ekologiczne? Dlaczego lepiej, gdy rzeka płynie w swoim naturalnym korycie? Na zajęciach uczestnicy rozwikłają te i postawią wiele innych pytań. Przyjrzą się Cybinie sprzed 1000 lat i dzisiaj, oraz skonstruują własne makiety z korytami rzek.

Temat: obecność rzeki w Poznaniu na przestrzeni wieków, pojęcie korytarza ekologicznego, funkcje rzeki dawniej i dziś.

Cele: poszerzanie świadomości ekologicznej, znaczenie rzeki dla natury i człowieka

Metody i formy: obserwacja kierowana, zadanie konstrukcyjne, praca w grupach i indywidualna.

Terminy: od 28 stycznia do 7 lutego, od wtorku do piątku w godzinach: 9:30, 11:30, 13:30.

Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/ennic oraz 3 opiekunów/ek.

Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania.

Czas trwania: 80 minut.

Cena: 160 zł.

Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Zobacz bramapoznania.pl