Nazwa konkursu - czarne litery na białym tle, zielona ramka.

Ja, przyroda, ekologia, życie... Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów

22.02 – 30.04.2021
10:00

Wydawnictwo Zakamarki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wznawiają konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolnych oraz ich uczniów na projekt edukacyjny dotyczący funkcjonowania człowieka w przyrodzie.

Temat: Określenie ekologia to połączenie greckich słów "oikos", które oznacza dom i "logia", które oznacza naukę. Ta etymologia podpowiada, że ekologia to dziedzina nauki o domu, czyli o otaczającym środowisku, miejscu zamieszkanym przez żywe organizmy, w którym się rozwijają, ewoluują i zawierają różne relacje. Ekologia bada i analizuje powiązania zachodzące w świecie przyrody - między organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem. Ekologia to także funkcjonowanie człowieka w przyrodzie, to ważna misja i zadanie dla ludzi, dla nas - ochrona środowiska, dbanie o ziemię, o powietrze, o wodę, o rośliny i zwierzęta.

Organizatorzy zachęcają do zaczerpnięcia inspiracji z książek i do pochylenia się nad tym tematem - do rozmowy, zabawy i działań z dziećmi i młodzieżą.

Opis projektu i cele: przygotowanie projektu edukacyjnego, w którym poruszone zostaną kwestie związane z relacją człowiek-środowisko. Może to być dedykowana lekcja, spotkanie, debata, sadzenie drzew, zakładanie ogródka, zadanie plastyczne, wystawa, gra lub konkurs, np. na najbardziej zieloną klasę lub mistrza wiedzy ekologicznej.

Inspiracji należy szukać w książkach Wydawnictwa Zakamarki, z których wiele dotyka tematyki przyrodniczej i relacji człowieka z przyrodą. Znajdźcie w którejś z książek punkt wyjścia, a potem puśćcie wodze fantazji - inwencja należy do Was!

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania, w szkole, w klasie, że mogą podejmować działania na jego rzecz. Dzięki projektowi uczniowie poznają dostępne sobie zachowania proekologiczne, takie jak np. redukcja i segregacja śmieci, wyrobienie nawyków zero-waste, tworzenie nowych przedmiotów z recyklingowych materiałów, świadomy wybór opakowania, sadzenie drzew, uprawa własnych warzyw, przygotowanie (i używanie!) własnej płóciennej torby na zakupy itp. Listę książek, z których można czerpać inspirację, znajdziecie w regulaminie konkursu na www.zakamarki.pl.

Termin nadsyłania pracy konkursowej upływa 30 kwietnia 2021 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 roku.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa.