obieta wypowiadająca się na forum, obok ludzie siedzący w ławkach. Napis "DEBIUT MŁODYCH NAUKOWCÓW"

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Drogie Studentki! Koła naukowe działające na WNPiD UAM: Koło Naukowe Psychologii Polityki, Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Obronności, Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego, Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, Koło Naukowe Historii Najnowszej, Koło Naukowe Zawodów Telewizyjnych i Radiowych, Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy, Koło Naukowe Marketingu Politycznego wraz z opiekunami mają przyjemność zaprosić na konferencję Debiut Młodych Naukowców 2022! Wydarzenie odbędzie się w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku w wersji hybrydowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz na platformie MS Teams. Konferencja składa się z dwóch części: warsztatowo-wykładowej oraz "prelekcyjnej" 1️⃣ Podczas pierwszej części będziecie mieli możliwość uczestniczenia w różnych spotkaniach o charakterze naukowym ☺ Blog Naukowy - czy warto? Jak radzić sobie ze stresem? O wystąpieniach publicznych. Jak napisać dobry artykuł naukowy? Stypendia - jakie są możliwości? Organizowanie wydarzeń naukowych Wymiany międzynarodowe 2️⃣ Część "prelekcyjna" należy w całości do Was - w jej trakcie możecie wygłosić wystąpienie na wybrany przez siebie temat, przełamać pierwsze lody (a może już któreś z rzędu?) i wziąć udział w dyskusji! Wszystkich chętnych zapraszamy do wygłoszenia wystąpienia trwającego ok. 10-15 minut na wybrany przez siebie temat wpisujący się w zakres tematyczny konferencji, czyli dotyczący: stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, bezpieczeństwa, historii najnowszej, politologii, polityki ekonomicznej i społecznej, psychologii, samorządu terytorialnego.

Zobacz facebook.com/events/528566668891761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D