Tytuł wydarzenia z towarzyszącą grafiką panoramy Miasta Poznania.

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konferencji Dni Planisty, która będzie nosić nazwę "Strategie - plany - analizy". Odbędzie się w terminie 7-8.04.2022 r. Tym razem widzimy się w formie stacjonarnej!*
Zasadniczym celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów zajmujących się gospodarką przestrzenną, urbanistyką, ruralistyką, architekturą, zarządzaniem środowiskiem oraz geografią społeczno-ekonomiczną.

*Ze względu na zaistniałe warunki epidemiologiczno-sanitarne zastrzegamy prawo do zmiany formy przeprowadzenia konferencji na formę zdalną.

Zobacz akngp.home.amu.edu.pl/