Na żółtym tle okładka książki.

Spotkanie z Weroniką i Jerzym Janiakami, autorami "Książki o człowieku w spektrum autyzmu".

Dyskusję poprowadzi Magdalena Rzepa - psycholog, pedagog specjalny, coach.

W specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się diagnozą i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Centrum Pozytywnej Zmiany Unitas  pracuje z osobami dorosłymi nad podnoszeniem jakości życia poprzez pracę terapeutyczną i coachingową.

W czasie spotkania opowiemy także o przewodniku po naszej bibliotece dla osób w spektrum autyzmu, nad którym obecnie pracujemy.

O książce:

"Jak żyć, będąc w spektrum autyzmu? Jak żyć z kimś, kto jest w spektrum autyzmu? Świat jest neuroróżnorodny i znajdzie się w nim miejsce dla każdego!

Wydawnictwo "Natuli - dzieci są ważne" przedstawia niespotykany dotąd przewodnik - most łączący świat osób w spektrum autyzmu z tymi neurotypowymi. I odwrotnie! Jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie, będąc osobą w spektrum, czy same osoby w spektrum - ten tytuł jest dla ciebie. Weronika i Jerzy Janiakowie z wdziękiem i humorem piszą o tematach ważnych: diagnozie, samoświadomości, akceptacji, edukacji, związkach, pracy, pasji. Pokazują życie w spektrum z humanistycznej, ludzkiej perspektywy, rozprawią się ze stereotypami i podpowiadają, jak żyć w spektrum w neurotypowym środowisku i nie zatracić własnej tożsamości ". (nota od Wydawcy)

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

O zaburzeniach ze spektrum autyzmu

"Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju) są obecnie najczęściej występującym zaburzeniem rozwoju u dzieci. Co ważne, z autyzmu się nie wyrasta. Towarzyszy on człowiekowi przez całe jego życie. (...)

Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają wiele różnych problemów, które utrudniają im ich codzienne funkcjonowanie. Dotyczą one komunikacji z innymi osobami, relacji społecznych i funkcjonowania poznawczego, związanego m.in. z postrzeganiem otaczającego je świata. Stopień nasilenia trudności jest zróżnicowany, od bardzo poważnych - związanych z unikaniem kontaktu wzrokowego i fizycznego, brakiem mowy, problemami w nabywaniu nowych umiejętności, do mało nasilonych - obejmujących najczęściej kłopoty

ze rozumieniem emocji i zachowania innych osób oraz adekwatnym reagowaniem w sytuacjach społecznych" -  Cytat z poradnika "Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się

z osobą z autyzmem",  Wydawnictwo SBP