Na zdjęciu fragment ekspozycji.

Wojsko Polskie z września 1939 r. - wystawa

01.09 – 09.10.2022

 "Wojsko Polskie z września 1939 r." przypomina 83. rocznicę wydarzeń. Zgromadził obiekty, które odwołują się zarówno do ostatnich lat pokoju, jak i przebiegu Kampanii. Pokaz obrazuje wycinek przygotowań do wojny i jej przebiegu, eksponując obiekty ze zbiorów muzeum, świadków tamtych wydarzeń. Prezentacja opiera się głównie na stałej ekspozycji muzeum, która została wzbogacona, m. in. o sylwetki mundurowe, egzemplarze broni i oporządzenia żołnierskiego. Uzupełniają ją dokumenty i fotografie. Wyeksponowano przedmioty pochodzące z Funduszu Obrony Narodowej, jako symbol ofiarności społeczeństwa na rzecz wzmocnienia sił zbrojnych Rzeczypospolitej.

Aneksem do pokazu jest prezentacja 220 mm niekierowanego pocisku rakietowego 9M27 Uragan  ("Huragan") - broni stosowanej podczas obecnej wojny na terytorium Ukrainy przez wojska Federacji Rosyjskiej.

Kurator - dr Leszek Rościszewski

opr.sw

Zobacz https://mnp.art.pl/oddzialy/wielkopolskie-muzeum-wojskowe/