Baner promujący wydarzenie.

Oprowadzanie finisażowe po wystawie - Siła spotkania. O ludziach, którzy tworzyli Poznań

25.11.2023
16:00

Czy wiesz, że założycielami naszego miasta była nie tylko mieszkańcy Wielkopolski? Na poznańską architekturę, szkoły, a nawet kuchnię duży wpływ mieli przybysze z bliskich i dalekich stron. Dziedzictwo naszego miasta od 770 lat powstaje dzięki spotkaniom ludności lokalnej i przybyłej.

Po wystawie oprowadzi dr Dawid Barbarzak, kurator i pomysłodawca.

Wstęp wolny

_______________

O wystawie:

Kolejna wystawa w Galerii Śluza. Będzie ona formą uczczenia 770. rocznicy lokacji Poznania. Biorąc za punkt wywoławczy moment powstania miasta lewobrzeżnego, skupi się na mieszkańcach i mieszkankach Poznania i ich wpływie na rozwój miasta.

Przez osiem stuleci, jakie upłynęły od momentu lokacji Poznania, stał się on domem dla wielu ludzi. To oni sprawiali, że miasto rozwijało się i tętniło życiem. Mieszkańcami Poznania, obok ludności rodzimej, od zawsze byli również przybysze z bliższych i dalekich stron. Wystawa ma na celu spojrzenie na rozwój miasta z perspektywy spotkań lokalnych i przybywających społeczności oraz jednostek. Często to właśnie dzięki tym spotkaniom dochodziło do kluczowych momentów rozwoju miasta.

Opowieść dotyczyć będzie pięciu obszarów, w których efekty takich spotkań są szczególnie widoczne. Będą to: osadnictwo, handel, architektura, nauka i życie codzienne. O każdej z dziedzin opowiadać będzie osobna sala wystawiennicza. Wystawa będzie tłumaczona na języki angielski i ukraiński.

Na wystawę wstęp wolny.