Baner promujący wydarzenie. Nazwa wydarzenia.

Panel Cudze i własne na pograniczu kulturowym - towarzyszący wystawie - O dzieleniu...

25.11.2023
12:00

Pytanie o to, co cudze i własne, obce i znajome jest obecne wszędzie tam, gdzie w krajobrazie kulturowym i pamięci ostatnich świadków widnieją ślady dawnej etnicznej i kulturowej różnorodności czy wręcz odmienności. Pojawia się z jednej strony na dawnych granicach i regionach pogranicznych, ale również tam, gdzie to Inny, fizycznie obecny, jawi się nam jako granica, gdzie strach, odrzucenie, ale również ciekawości i empatia aktywują procesy tożsamościowe.

Podczas panelu "Cudze i własne na pograniczu kulturowym" poruszone zostaną kwestie mechanizmów identyfikacji i wykluczenia, brakiem ciągłości i wspólnotą wyobrażoną na pograniczu czy wreszcie kulturą pamięci, faktycznego lub wyobrażonego sąsiedztwa jako tematu podejmowanego przez sztukę i literaturę czy wreszcie przez inicjatywy bilateralne i emigracyjne na przestrzeni ostatnich dekad, wskazując na zmieniające się punkty ciężkości i dyskursy. Panel poprowadzi dr Izabela Drozdowska-Broering

dr Izabela Drozdowska-Broering - doktorka germanistyki, literaturoznawczyni i tłumaczka. Zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008 - 2014, obecnie wykłada na Universidade Federal de Santa Catarina w Brazylii. Jej najnowsze projekty badawcze i publikacje poświęcone są egodokumentom i pamięci emigrantów polsko- i niemieckojęzycznych do Brazylii oraz przestrzeni, ciału i cielesności w literaturze.

Paneliści:

prof. dr hab. Jerzy Kałążny, germanista, literaturoznawca, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu, kierownik Pracowni Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną literaturę niemieckojęzyczną (ostatnio literaturę podróżniczą), kultury pamięci w Europie Środkowej, literackie reprezentacje pamięci indywidualnej i zbiorowej oraz teorię narracji. Uczestnik projektów badawczych i badawczo-wydawniczych, m.in. "Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej", "Polsko-niemieckich miejsc pamięci" oraz "Interakcji. Leksykonu komunikowania polsko-niemieckiego".

prof. dr hab. Brygida Helbig, pisarka i literaturoznawczyni, trenerka twórczego pisania, felietonistka radia "Cosmo".Pisze po polsku i po niemiecku. Od 1983 r. mieszka w Niemczech, obecnie w Berlinie. Od 2013 do 2021 prof. UAM. Od marca 2023 kierowniczka Biura Polonii w Berlinie. (Od 2014 członkini Rady Programowej Uniwersytetu Trzech Pokoleń (UTP) w Berlinie.)
Studia slawistyki i germanistyki na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, w 2004 r. habilitacja na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie nauczała przez 12 lat.
Autorka nominowanej do Nagrody Miasta Warszawy powieści biograficznej Inna od siebie (o Marii Komornickiej/ Piotrze Właście) i nagrodzonej przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego monografii na ten temat Strącona bogini. Nominacje do Nagrody Nike: powieść Niebko (2013) i tom prozy Enerdowce i inne ludzie (2011). Zainteresowania badawcze: literatura i psychologia, literatura migrancka, autobiografizm, komunikacja międzykulturowa.

dr Rafał Żytyniec (ur. 1976 r.), dr, kulturoznawca, studiował we Frankfurcie nad Odrą oraz w Moguncji. W latach 2006-2011 pracownik naukowy Centrum Badan Historycznych PAN w Berlinie, w latach 2012-2018 adiunkt Działu Historycznego, a od 1.02.2019 r. dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Warmii i Mazur, historia i współczesność polsko-niemieckich stosunków kulturowych, II wojna światowa w pamięci zbiorowej Polaków i Niemców.

___________________

O wystawie: O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)

Bilet wstępu na wystawę: normalny: 20 zł ulgowy: 13 zł.

Zobacz www.mnp.art.pl/event/o-dzieleniu