Na grafice plakat wydarzenia.

Bretania jest często nazywana regionem celtyckim, ze względu na dziedzictwo kulturowe pozostawione przez Celtów (Galowie od V w.p.n.e. i Brytowie od IV w.n.e.). Celtyckość Bretanii jest dziś jednak kwestionowana przez niektórych naukowców, co silnie wybrzmiało w 2022 roku przy okazji wystawy "Celtique?" organizowanej prze Musée de Bretagne w Rennes. Zdaniem specjalistów podkreślających, że poczucie tożsamości celtyckiej Bretończyków było wykreowane w XIX wieku i karmione szeroko propagowanym romantycznym mitem celtyckości, dziedzictwo Galii Celtyckiej czy samo istnienie języka bretońskiego nie wystarczają, aby uznać ten region za celtycki... Podważany jest również celtycki charakter muzyki bretońskiej. Podczas Dni Bretanii przyjrzymy się bliżej związkom tej krainy z kulturą celtycką.

Program wydarzeń

opr.sw

Zobacz dombretanii.org.pl/