BIURO BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla osób niepełnosprawnych

01.01 – 31.12.2017

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami prowadzi biuro bezpłatnych porad prawnych dla osób niepełnosprawnych!

Dyżury pełnione przez adwokata odbywają się przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. Od 2 stycznia 2017 roku dyżury odbywać się będą raz w tygodniu:

  • piątek, w godz.14.00-16.00

Zasady udzielania porad: 

  • Porady prawne udzielane są bezpłatnie.
  • Osobami uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie Poznania, także ich rodziny i opiekunowie.
  • Porady prawne udzielane są osobiście po uprzedniej rejestracji osobistej, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu lub telefonicznej: 61 823 47 91.
  • W sprawach wymagających dodatkowych konsultacji (po uprzednim wyrażeniu zgody przez beneficjenta) pomoc prawna udzielana jest w terminie do 21 dni.
  • Nie oferujemy funkcji pełnomocnika procesowego.

Zobacz wifoon.pl/porady-prawne/