pies podający notes

Projekt Pies - Asystujący Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej

01.04 – 31.10.2017

ProjektProjekt Pies - Asystujący Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej współfinansowany z budżetu miasta Poznania

Dla kogo? Dla osób z niepełnosprawnością posiadających psy, w szczególności osób niesłyszących, z porażeniem mózgowym, autyzmem, niesprawnością ruchową (wózki).

Projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Poznania, posiadających własne psy, spełniające przesłanki do szkolenia w kierunku psa asystującego/serwisowego/terapeutycznego/dźwiękowego.

Wiek psa: między 6 miesięcy a 3 lata. Grupę beneficjentów stanowić mogą osoby dorosłe (z opiekunami) oraz dzieci z opiekunami.

Cel Projektu Pies - Asystujący Przyjaciel Osoby Niepełnosprawnej - przygotowanie psów osób z niepełnosprawnościami w kierunku psa asystującego. Wyszkolenie psa w tym zakresie to pomoc dla osoby z niepełnosprawnością, w szczególności dla osoby niesłyszącej, z porażeniem mózgowym, autyzmem, niesprawnością ruchową (wózki). Szkolenie przyczyni się do:

  • poprawy egzystencji osoby z niepełnosprawnością
  • poprawy mobilności osoby z niepełnosprawnością
  • wzrostu samodzielności
  • terapii psychiki i samooceny
  • ograniczenia wykluczenia społecznego

Treningi szkoleniowe z psami w kierunku psa asystującego/serwisowego/terapeutycznego/dźwiękowego to zajęcia teoretyczne i praktyczne realizujące podstawowe potrzeby osoby niepełnosprawnej zajmującej się psem. Uczestnicy biorą udział w cyklu 8 spotkań (każdy warsztat to 4-5 godzin zegarowych) w grupie 5 osób, z uwzględnieniem metodyki pracy z psem oraz osobą niepełnosprawną. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb psa w kierunku psa asystującego/serwisowego/terapeutycznego/dźwiękowego osobie z niepełnosprawnością.

Po zakończeniu projektu psy w stopniu podstawowym potrafią zaspokoić podstawowe potrzeby niepełnosprawnego, w szczególności:

  • spacer na luźnej smyczy, skupienie na właścicielu - oba te punkty są bardzo ważne szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w szczególności poruszające się na wózku - opanowanie socjalizacji i posłuszeństwa psa jest gwarancją bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej podczas spaceru z psem.
  • wykonywanie poleceń na gesty - szczególnie ważne u osób niesłyszących, nauka wykonywania takich poleceń ułatwia i systematyzuje kontakt osoby niesłyszącej z psem. Dodatkowo pies reagujący na dźwięki w otoczeniu jest w stanie wysyłać osobie niepełnosprawnej czytelne znaki, np. ktoś puka, dzwoni do drzwi, bądź próbuje wejść bez wiedzy osoby niepełnosprawnej.
  • otwieranie i zamykanie szafek, ściąganie skarpet - szczególnie u psów szkolonych w kierunku psa serwisowego - zadanie wykonane przede wszystkim u osób niepełnosprawnych na wózkach - element wykonany, nawet u psów, którym poświęcono najwięcej czasu, poszukując odpowiedniego motywowania do pracy.

W przypadku osób o ograniczonej sprawności intelektualnej wypracowana zostanie więź pomiędzy psem a człowiekiem oraz pracowano nad socjalizacją i posłuszeństwem psa w kontekście potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Dzięki Projektowi osoba niepełnosprawna zyska kontrolę nad psem, co jest szczególnie ważne w samodzielnym wyprowadzaniu psa, jedynie pod kontrolą osoby trzeciej. Najlepsze psy kierowane będą na egzamin certyfikujący dla psów asystujących.

Opis adresatów Projektu: Rodziny, w których członkiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności posiadające psa lub opiekun z osobą z niepełnosprawnością (w przypadku osób bez prawa o samostanowieniu) oraz z psem. W szczególności osoby niesłyszące, z porażeniem mózgowym, autyzmem, niesprawnością ruchową (wózki). Zakres terytorialny beneficjentów: mieszkańcy miasta Poznania.

Zgłoszenia do Projektu: telefon 606967616, e-mail: psarvard@onet.pl

Zobacz www.facebook.com/Psarvard