KDO przy Wydziale Oświaty

KDO przy Wydziale Oświaty

19.01 – 26.01.2018
15:30

Serdecznie zapraszamy na I posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, skupiającego organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie działania Wydziału Oświaty w 2018 roku. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie protokołu prac Komisji Dialogu Obywatelskiego w 2017 roku. 

3. Wybory nowego przewodniczącego na rok 2018.