udzielanie pierwszej pomocy

Kurs składa się z dwóch części: pierwsza część zawierać będzie podstawowe informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: Prezentacja o Pierwszej Pomocy oraz Stany Nagłe - opis, rozpoznanie, postępowanie; RKO + funkcjonowanie i użycie defibrylatora AED; pozycja boczna ustalona oraz opatrywanie, ran, krwawienia, zakrztuszenia u dorosłych i dzieci; organizacja apteczki.

 Druga część poświęcona będzie udzielaniu pierwszej pomocy osobom starszym oraz przez osoby starsze ze szczególnym uwzględnieniem chorób dotykających seniorów.

Ideą kursów są praktyczne ćwiczenia, dlatego dostępny jest niezbędny sprzęt, by każdy z kursantów mógł osobiście ćwiczyć zagadnienia, jakie będą omawiane podczas kursu. Kursy prowadzą zawodowcy - praktycy, czyli ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują w Stacjach Pogotowia Ratunkowego. W kursach wspierają ratowników studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wolontariusze Wolontariatu Pierwszej Pomocy Fundacji Akceptacja, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia.

Kurs przewidziany jest na 4 godziny intensywnych zajęć.

Bilety 25,00 zł.

Zobacz eventon.click/wydarzenia/kurs-pierwszej-pomocy-medycznej-udzielanie-pomocy-seniorom/