plakat

Androcentryzm - co to jest? Profesor czy profesorka? Reżyser czy reżyserka? Sędzia czy sędzina? Wójt czy wójcina? Gość czy gościni? 100 lecie praw kobiet a rodzaj żeński. Pierwszym odważnym mężczyzną, którzy rzucił rękawicę androcentryzmowi językowemu jest prof. Jan Miodek Przekonał skostniały męski twór, jakim jest Rada Języka Polskiego, że żadnego problemu nie mają Czesi i Słowacy, którzy tradycyjnie operują przyrostkowymi wykładnikami żeńskości i tworzą formacje typu rektorka, dekanka, profesorka, prezeska, doktorka, podobnie jak w codziennym oficjalnym i nieoficjalnym obiegu języka niemieckiego typologicznie słabiej eksponującego rodzajowość gramatyczną są takie określenia, jak: kanclerka, ministerka, rektorka, profesorka Kanzlerin, Ministerin, Rektorin, Dekanin, Professorin, 19 marca 2012 r. - tylko przy jednym głosie wstrzymującym się - Rada Języka Polskiego przyjęła stanowisko w sprawie żeńskim form nazw zawodów i tytułów dopuszczając możliwość używania form żeńskich zawodów: psycholożka, architektka, ministra, premiera. W języku polskim tworzymy formy żeńskie za pomocą przyrostka -ka, nauczyciel - nauczycielka. Końcówka -a jest wykorzystywana wtedy, gdy mamy do czynienia z nazwą o charakterze przymiotnikowym przewodniczący - przewodnicząca. Prof. recenzował Słownik Nazw Żeńskich Polszczyzny uznając to za imponujące Dokonanie leksykograficzne wychodzące naprzeciw sporom o feminizację języka. W 2015 roku brytyjski Magazyn "ell" rozpoczął kampanię "mor łymen", która w zaskakujący sposób pokazuje samotność kobiet na szczytach polityki. Celem było pokazanie jak zdominowana jest przez mężczyzn polityka, postanowiono pokazać, jak wyglądałby świat polityki, gdyby wyciąć z niego mężczyzn.

Spotkanie poprowadzi Iwona Kamińska-Lech - mgr ekonomii, przedsiębiorczyni, wykładowczyni, feministka, absolwentka Letniej Akademii Kongresu Kobiet, prezeska stowarzyszenia. Jest jedną ze współorganizatorek Kongresu Kobiet Północnej Wielkopolski w Pile - prezentacja i rozmowa na temat żeńskich końcówek, ich znaczenie i waga zrozumienia konsekwencji ich ograniczania w języku codziennym.

Zobacz www.facebook.com/events/401249053634783/