Zakładanie organizacji, wiedza o NGO w pigułce - cykl szkoleń

01.06 – 21.06.2018
15:00

Chcesz założyć fundację, stowarzyszenie, spółkę non-profit, spółdzielnię socjalną? Nie wiesz, od czego zacząć? Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby, które planują/chcą założyć organizację (z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania) na bezpłatny cykl szkoleń. Celem cyklu szkoleniowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia, rejestracji i prowadzenia fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i spółek non profit, aby skutecznie działać w trzecim sektorze.

W ramach szkolenia zapewnione są: poczęstunek, obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Tematy szkoleń:

I. SKUTECZNA KOMUNIKACJA LIDERA Z ZESPOŁEM, W TYM ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW - termin: 11.06.2018 (poniedziałek), godzina: 16:00-20:00, miejsce; siedziba WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, Poznań),

II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA FUNDACJI, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ, SPÓŁKI NON-PROFIT termin - 18.06.2018 (poniedziałek), godzina: 16:00-20:00, miejsce: siedziba WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, Poznań).

III.SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA W PROWADZENIU DZIAŁAŃ ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ, SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, SPÓŁEK NON-PROFIT - termin: 21.06.2018 (czwartek), godzina: 16:00-20:00, miejsce: siedziba WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, Poznań),

Zgłoszenia do 7 czerwca, do godziny 15:00:

Jeżeli nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu - poinformuj o swojej nieobecności organizatorów. Zwolnione przez Ciebie miejsce da możliwość udziału w szkoleniu osobie z listy rezerwowej.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działa od ponad 25 lat. Jako Federacja działa m.in. na rzecz: wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych, uruchamiania nowych społecznych inicjatyw rozwoju i współpracy między organizacjami, wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych, budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją. Od kilku lat prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynuje pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu. Specjalizuje się w: rzecznictwie, animacji, wolontariacie i aktywności społecznej, zakładaniu, wzmacnianiu i sieciowaniu organizacji z terenu Wielkopolski, poradnictwie prawno-obywatelskim dla organizacji obywatelskich i mieszkańców. Od 2012 r. prowadzi w Poznaniu Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań).

Działania prowadzone w Centrum Bukowska są wspierane przez Miasto Poznań.