Obrazek1

"Aktywne wsparcie domowe i stacjonarne" projekt dla mieszkańców Poznania

29.01 – 30.11.2018

Zgodnie z umową nr ZSS-VII.526.6.6.2017 o realizację zadania publicznego:

Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych,

Fundacja ORCHidea otrzymała dotację ze środków budżetu Miasta Poznania i będzie realizowała , w okresie styczeń- listopad 2018 r.

projekt pt. "Aktywne wsparcie domowe i stacjonarne".

w ramach ww. projektu zostanie otwarty punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym mieszkańcy Poznania z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z porady specjalistów, w tym: neurologa, psychologa, neurologopedy i fozjoterapeuty oraz

osobom z orzeczoną niepełnosprawnością, zakwalifikowanym przez specjalistę neurologa, w okresie styczeń - listopad 2018 roku zapewni  neurorehabilitację domową (tj. wizyty fizjoterapeuty, neurologopedy lub psychologa - w zależności od decyzji specjalisty neurologa).

Zgłoszenia do projektu oraz dokładne informacje pod nr tel. 782 271 227 oraz fundacjaorchidea@poczta.fm; www.fundacjaorchidea.pl

Załącznik