instalacja świetlna toksycznie zielonym szkle uranowym

Promieniowanie tła

21.06.2024
15:00

Wystawa dyplomowa Konrada Dobruckiego Promieniowanie tła to zielona monochromatyczna wiwisekcja pamięci o miejscu pochodzenia. Pełna dziur, reinterpretacji, zmyśleń i historii. Wizualny język instalacji świetlnych, wideo i obiektu umieszczony jest w oscylacji między protencją a retencją. Jest to praca na granicy portretu miasta i autoportretu. Podszyta tradycyjnym fotograficznym rzemiosłem, wywołana na toksycznie zielonym szkle uranowym. Promotor: dr Maksymilian Radawski
Wernisaż i obrona pracy 21.06 - 15:00
Wystawę można zwiedzać do godziny: 19:00 Ostatnie wejście na wystawę 18:45
Wystawa dyplomowa na Wydziale Fotografii UAP.
English: Background radiation Diploma exhibition by Konrad Dobrucki Background radiation is a green monochrome vivisection of the memory of a place of origin. It is full of holes, reinterpretations, reimaginings, and histories. The visual language of light installation, video, and object oscillates between protentions and retentions. It is a work on the border between urban portrait and self-portrait. It is lined with traditional photographic craftsmanship and is created on poison-green uranium glass. The supervisor: Dr Maksymilian Radawski Opening and public defence of the work 21.06 - 15:00 The exhibition can be visited until: 19:00 Last entry to the exhibition 18:45

Zobacz facebook.com/events/1616515892457317