plakat

Noc Muzeów 2017 w Bibliotece Raczyńskich i jej oddziałach

2017-05-20 ( sobota )
17:00
Biblioteka Raczyńskich, Al. Marcinkowskiego 23, i oddziały, Poznań

Kategoria: Wystawy

NOC MUZEÓW

  • Biblioteka Raczyńskich, Galeria Atanazego, Al. Marcinkowskiego 23

godz. 17.00-23.00 wystawa Na poznańską mod (ł)ę. W XIX-wiecznej garderobie

  • Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8

Muzeum czynne 17.00-1.00

Spacerkiem po Wilnie Kazimiery Iłłakowiczówny

godz. 17.30  "Kresowa płynie pieśń..." - śpiewanki z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej przy akompaniamencie Stanisława Horbika (akordeon)

godz. 19.30  Spacerkiem po Wilnie Kazimiery Iłłakowiczówny - ilustrowana gawęda Krzysztofa Styszyńskiego

  • Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Wroniecka 14

Muzeum czynne 17.00-01.00

godz. 18.30 Skarby wdowy po Magellanie, albo... - spotkanie z Wojciechem Olejniczakiem i wystawą  jego map-obrazów. Prezentacja dorobku artysty: filmy, witraże  oraz projekt "szklane negatywy"

godz. 20.00 Ludgarda, Ryksa i Przemysł w Pogrobku J.I. Kraszewskiego - prelekcja prof. dr. hab. Wiesława Ratajczaka

  • Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Stary Rynek 84

Muzeum czynne 17.00-1.00

17.00-19.00 warsztaty dla całych rodzin związane z Henrykiem Sienkiewiczem 

21.00 Wieczór wspomnień. Przyjaciele i współpracownicy o Ignacym Mosiu. Rozmowa i archiwalne wywiady

19.00 i 21.00 tematyczne zwiedzanie Muzeum: O Mosiu.

_
oprac.LT