Uczestnicy w trakcie turnieju
Klub Raszyn, ul. Rynarzewska 9, Poznań

Turniej szachowy

Strona 1 2