Bamberki z feretronem, Poznań, ok. 1928, Fotografia po koloryzacji, fot. www.mnp.art.pl

Wystawa pięćdziesięciu najstarszych (wykonanych w latach 1890-1939) archiwalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, pochodzących z różnych regionów Polski, prezentowanych po raz pierwszy w wersji kolorowej.

Ze względu na wartość archiwalnych zdjęć, oraz w trosce o ich dobrą kondycję w przyszłości i zgodnie z wymogami konserwatorskimi, na wystawie nie pokazujemy oryginalnych fotografii ale ich kopie.

Prezentowane pokolorowane i powiększone wersje zdjęć nie zostały wcześniej zrekonstruowane, ani wyretuszowane. Nie naprawiono ich pęknięć, załamań, uszkodzeń; pozostawiono wszelkie ślady ich wcześniejszego życia oraz oryginalne wady techniczne. Nie odmłodzono ich i nie oprawiono w żadne ramy. Zdjęcia zostały zdygitalizowane  i poddane koloryzacji cyfrowej; czarno-białym fotografiom nadano kolory prawdopodobne i zgodne z kolorami występującymi w danym czasie i danym miejscu. 

Niedoskonałość każdej fotografii (zarówno archiwalnej jak i współczesnej) polega na tym, że przedstawia ona zaledwie odbicia autentycznych osób i przedmiotów. Mimo tego, że żadne zdjęcie nie odwzoruje idealnie prawdziwych kolorów sfotografowanych ludzi i ich rzeczy, pokolorowanie czarno-białych zdjęć urealnia przedstawioną na nich historię, aktualizuje przeszłość, stwarza z nich dokument bliższy prawdzie, ukazujący ewidentnie i namacalnie, czarno na białym świat widziany przez ludzi żyjących ówcześnie. 

Fotografiom archiwalnym często towarzyszy tajemnica. Wiele zdjęć z tego zbioru jest zagadką; nie znamy ich autora, miejsca wykonania, ani nie wiemy nic o osobach, które przedstawiają. Dzisiejsze, kolorowe upublicznienie dawnej fotografii, umożliwia  odkrywanie na nich  znajomych twarzy, sytuacji i miejsc oraz zachęca do dzielenia się swoimi uwagami i odkryciami.

Kuratorką wystawy jest Iwona Rosińska. 

Wstęp w cenie biletu do muzeum.

Zobacz www.mnp.art.pl/muzeum/oddzialy/muzeum-etnograficzne