Baner: Janina i Władysław Czarneccy

Nowoczesność i tożsamość. Poznań Władysława Czarneckiego

22.10.2019
17:00

Spotkanie z dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko, która opowie o Poznaniu - mieście Władysława Czarneckiego.
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Bramą Poznania ICHOT serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Towarzyskie Urbanistów Pogawędki", które odbędzie się we wtorek 22 października br., o godzinie 17.00 w Bramie Poznania ICHOT (ul. Gdańska 2). Wyjątkowa 30 edycja Pogawędek stanowi wydarzenie towarzyszące wystawie "Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny i Władysława Czarneckich".
Temat spotkania brzmi "Nowoczesność i tożsamość. Poznań Władysława Czarneckiego", a naszym gościem będzie dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko z Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.
Władysław Czarnecki uznawany był w środowisku architektów za jednego z największych erudytów w dziedzinie budowy miast. Być może dlatego, że nie odebrał on formalnego wykształcenia fachowego, jego postawę twórczą w dziedzinie urbanistyki kształtowało nieustanne dążenie do poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Z kolei realistyczny krytycyzm wobec awangardowych koncepcji ukształtował inny wątek jego światopoglądu twórczego, a mianowicie przekonanie wywiedzione z koncepcji Camillo Sitte - miasta jako dzieła sztuki. Zgodnie z tą ideą jednym z podstawowych celów działalności urbanistycznej jest odkrycie i rozwijanie przy pomocy planowania indywidualnych cech kompozycji i architektury miasta, podstawowych dla zachowania jego przestrzennej i społecznej tożsamości oraz ekonomicznej racjonalności procesów modernizacyjnych.
Władysław Czarnecki zorganizował Miejską Pracownię Urbanistyczną i wraz z zespołem stał się twórcą pierwszego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W latach 60-tych XX wieku, u progu wielkiej rozbudowy Poznania i przebudowy jego śródmieścia, poglądy Czarneckiego ugruntowane lekturą najnowszych wówczas publikacji (m.in. L. Mumford i J. Jacobs) wydawały się jego uczniom anachroniczne, podczas gdy wpisywały się one w coraz powszechniejszą na Zachodzie kontestację funkcjonalizmu w urbanistyce, niszcząco wpływającego na różnorodność życia miejskiego.
Prezentacja wybranych wydarzeń z życiorysu urbanisty, syntetycznych analiz jego opracowań planistycznych, publikacji oraz recenzji projektów innych autorów stanie się punktem wyjścia do dyskusji nad dziedzictwem działalności Władysława Czarneckiego w Poznaniu.
Dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko - pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (Instytut Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa). Autorka m. in. publikacji: "Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, idee" oraz redaktorka z dr hab. Hanną Grzeszczuk-Brendel dwóch wydań "Wspomnień architekta" Władysława Czarneckiego. Od wielu lat zasiada w zarządzie poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
Odbiorcy: młodzież i dorośli.
Termin: wtorek, 22 października, godz. 17:00.
Miejsce: Brama Poznania.
Czas trwania: 120 minut.
Koszt: bezpłatne.

Wstęp wolny!

Zobacz bramapoznania.pl