Okazała agawa sfotografowaną na poznańskim Piątkowie.

W kontekście wielu zmian w krajobrazie Poznania, szczególnie ciekawe wydają się przykłady dzisiejszych osiedli mieszkaniowych, które jeszcze jako tereny wiejskie stopniowo włączone były w granice miasta - miało to miejsce w przypadku Piątkowa. Osiedle, rozdarte pomiędzy regionalnym folklorem z polami i lasami a dążeniem do utrzymania ciągłości przestrzeni miejskiej Poznania, próbowało kształtować swoją przestrzeń w duchu pozytywnego odbioru miasta jako spójnej całości. Obecny w przestrzeni nieporządek często traktowany jest tylko jako jeden z negatywnych efektów, stanowiący o wpływie architektury postmodernistycznej na dzisiejszy kształt polskich miast - szczególnie osiedli mieszkaniowych. Badając te zjawiska poprzez zmianę perspektywy ich postrzegania, w bałaganie dostrzeżemy jednak samozwańczą zasadę, która jako kategoria porządku definiować będzie - tak przecież krytykowane - konsekwencje postmodernizmu i uznamy je za tendencję w architekturze samą w sobie.

Wycieczka Wirtualna dostępna na stronie CK Zamek

Zobacz www.ckzamek.pl/