Logo PTTK.

Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu zaprasza na przechadzki mieszkańców i gości.

Temat wycieczki - Postacie z cokołów

Przechadzkę poprowadzi Hubert Kubica - przewodnik PTTK.

Przechadzka odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Udział bezpłatny.