plakat
Zakłady im. Hipolita Cegielskiego, ul. 28 czerwca 1956 223/229

Bieg Czerwca '56