fot. Polska Boccia

"PolskaBoccia'2019" - 4-te Międzynarodowe Zawody w Bocci

2019-06-27 ( czwartek ) – 2019-07-01 ( poniedziałek )
Hala sportowa Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 4

Kategoria: Sport

Boccia jest najszybciej rozwijającym się sportem paraolimpijskim w świecie. Podobnie jest  w naszym kraju. Polski Związek Bocci zrzesza 24 organizacje, ale dyscyplina uprawiana w formie integracyjno-terapeutycznej ma bardzo szeroki zasięg szacowany na ponad 200 szkół, WTZ-ów, ośrodków i stowarzyszeń. Co więcej, jak twierdzi Romuald Schmidt, Prezes Polskiego Związku Bocci, popularność tej dyscypliny będzie rosła.

Boccia paraolimpijska jest sportem skierowanym do osób z zaburzeniami centralnego układu nerwowegotj. z MPD (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym), zanikami mięśniowymi lub uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego. Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) podkreśla szczególne znaczenie w ruchu paraolimpijskim Sportowców Wymagających Wysokiego Wsparcia (w języku angielskim AHSN - Athletes with High Support Needs). Zawodnicy Bocci są zaliczani do tej grupy - wymagają wysokiego poziomu wsparcia w większości czynności życiowych, w tym w samoobsłudze, ale także w szkoleniu i grze.

Zobacz polskaboccia.pl/