zdjęcie dekoracyjne
Młodzieżowy Ośrodek Sportu, ul. Gdańska 1

MARATHON CUP 2022

2 gwizdki otoczone napisami:Trener osiedlowy, dookoła drugiego gwizdka: Trener senioralny.
Różne lokalizacje Poznania

Trener Senioralny

Gwizdek otoczony napisem:Trener osiedlowy.
Różne lokalizacje Poznania

Trener osiedlowy