Gwizdek otoczony napisem:Trener osiedlowy.
Różne lokalizacje Poznania

Trener osiedlowy

2 gwizdki otoczone napisami:Trener osiedlowy, dookoła drugiego gwizdka: Trener senioralny.
Różne lokalizacje Poznania

Trener Senioralny