2 gwizdki otoczone napisami:Trener osiedlowy, dookoła drugiego gwizdka: Trener senioralny.

Akcja finansowana ze środków Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego adresowana do mieszkańców poszczególnych osiedli.

Ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego Seniorów (Trener Senioralny).

W programie zajęć dla Seniorów są m.in: zajęcia taneczno-gimnastyczne, Zumba Senior, Aktywny Senior, Złap Oddech, Zdrowy kręgosłup i inne.

Pod opieką "Trenerów Senioralnychh", będących wyselekcjonowaną grupą studentów i absolwentów AWF lub uczelni pokrewnych, Seniorzy ćwiczą, tańczą i zażywają ruchu 

W programie zajęć dla Seniorów są m.in: zajęcia taneczno-gimnastyczne, Zumba Senior, Aktywny Senior, Złap Oddech, Zdrowy kręgosłup i inne.

Godziny zajęć:

Trener senioralny

Zobacz trener.awf.poznan.pl/