logo Naukowego Koła Audiodeskryberów

I Międzynarodowa Konferencja - Audiodeskrypcja i jej pogranicza

2016-05-09 ( poniedziałek ) – 2016-05-11 ( środa )
Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań

Dyskusja nad możliwościami stwarzanymi przez audiodeskrypcję, udziałem osób niepełnosprawnych w kulturze, kierunków rozwoju audiodeskrypcji oraz najnowszych rozwiązań metodologicznych w badaniach nad nią. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny i integracyjny,

W konferencji udział weżmie światowej sławy pionier audiodeskrypcji -  doktor Joel Snyder.

Organizatorzy: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Naukowe Koło Audiodeskryberów UAM)

Zobacz www.facebook.com/audiodeskrypcjauam/