Panorama Paryża z lotu ptaka

Paryż XIX wieku. Wielka przebudowa wg planu barona Haussmanna - wykład

2019-04-25 ( czwartek )
Dom Bretanii, ul. Stary Rynek 37 (wejście od ul. Wielkiej), Poznań

Paryż XIX wieku. Wielka przebudowa wg planu barona Haussmanna - wykład dr. hab. inż. arch. Adama Nadolnego (Politechnika Poznańska)

Wielka przebudowa Paryża w czasach II Cesarstwa wg planów prefekta departamentu Sekwany barona Haussmanna stanowi cezurę w historii miasta. Wyburzono średniowieczną gęstą zabudowę na prawym brzegu, powstały szerokie bulwary oraz ujednolicony styl zabudowy mieszkalnej zwany dzisiaj haussmannowskim. W tamtym czasie zbudowano Operę wg projektu Ch. Garniera, wiele budynków publicznych oraz nowe mosty. Dokonano również modernizacji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego miasta.

Wstęp wolny.

Zobacz dombretanii.org.pl