kadr z filmu Uzbrojeni i niebezpieczni Mykola Ridnyi

Tytuł wystawy Bajka o Noworosji nawiązuje do Donbas, powstań! Baśń o Noworosji - czytania scenicznego, w reżyserii Pawła Yurowa, tekstu dokumentalnego stworzonego na podstawie artykułów w ukraińskiej prasie i mediach społecznościowych. Reżyser konfrontuje Noworosję, krainę stworzoną przez ideologów Putina ze zniszczonym działaniami wojennymi Donbasem. To przestrzeń,  gdzie spotyka się prawda i kłamstwo. Powrót do historycznego terminu na potrzeby usprawiedliwienia wojny na wschodzie Ukrainy to wysoki stopień zawłaszczenia i manipulacji. Użycie go w tytule dramatu czy wystawy nie ma na celu  potwierdzenia  istniejącego desygnatu, ale czy jest wystarczająco ironiczne, by go nie wzmacniać? Czy przeniesienie zagrożenia w sferę mitu choć trochę go odrealnia?

Lada Nakonechna, Nikita Kadan i Mykola Ridnyi, każde z nich na swój sposób, dotykają problemu  utraty wspólnej narracji historycznej i prób jej odzyskiwania oraz roli, jaką odgrywa w tym sztuka czy szerzej kultura. Piotr Piotrowski mówił, że interesuje go "sztuka jako praktyka krytyczna, do pewnego stopnia przeciwhistoryczna, problematyzująca język oficjalnej doktryny historycznej". Prace ukraińskich artystów charakteryzuje  takie właśnie podejście. W swoich praktykach artystycznych badają dynamiczną opozycję między pamięcią a historią, która rekonstruując, problematyzuje przeszłość i w pewnym sensie wypiera pamięć. Nikita Kadan mówiąc o swojej pracy, podkreśla , że interesuje go polityka upamiętniania, formy narracji pamięci zbiorowej i indywidualnej oraz wpływ ideologii i polityki na te formy. Artyści pracują z archiwami, interesuje ich muzealnictwo nie tyle jako  sposób przedstawiania przeszłości, ale raczej narzędzie do zrozumienia teraźniejszości. Kontekst współczesności jest dla nich kluczowy. Diagnozując rzeczywistość, obiektywizują ją, unikają upraszczania ocen, zwracają uwagę na wieloznaczność  i złożoność procesów.

Udział biorą: Lada Nakonechna, Nikita Kadan, Mykola Ridnyi

Kuratorka: Monika Szewczyk

Zobacz www.arsenal.art.pl/wystawy/bajka-o-noworosji/