Zdjęcie przedstawia plakat konkursu literackiego "Merry Christmas 2021". Utrzymany jest w konwencji świątecznej, znajdują się na nim między innymi święty Mikołaj i udekorowana choinka.

Konkurs poezji "Merry Christmas 2021"

2021-10-15 ( piątek )
09:00
Wydarzenie online/zdalne.

Organizatorem konkursu jest Grupa Literacka "Forum Literackie 24/7" działająca przy Stowarzyszeniu zwykłym Ir A Artemente w Warszawie. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Na konkurs można przesłać teksty literackie w tym wiersze, utwory i poematy o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik może przesłać od 3 do 5 utworów literackich. Teksty nie mogą być publikowane, udostępniane ani nagradzane w innych konkursach. Prace można przesyłać do 30.10.2021 (liczy się data stempla pocztowego) na adres 02-454 Warszawa ul. Szczęsna 26, Stowarzyszenie Ir A Artemente z dopiskiem Konkurs Poezji Merry Christmas 2021. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii. regulamin konkursu znajduje sięna stronie internetowej organizatora.

Zobacz https://iraartementeeu.wordpress.com/2021/09/29/ogolnopolski-konkurs-poezji-merry-christmas-2021/