Logo Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

Zielona energia - czyli jak się pożegnać z CO2

2022-04-21 ( czwartek )
11:00-12:00
online

Z całą pewnością każde z poniższych haseł: "zielona energia", "odnawialne źródła energii", "dwutlenek węgla" brzmi znajomo. Otrzymywanie energii ze spalania paliw kopalnych wiąże się z wysoką emisją dwutlenku węgla. Jest to główny składnik gazów cieplarnianych. Jego rosnące stężenie w atmosferze powoduje zmiany klimatu, zagrażające naszemu ekosystemowi! Pozyskiwanie zielonej energii kojarzy się przede wszystkim z wiatrem i słońcem. Czy chcielibyście zobaczyć jak energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych działa w ramach małego eksperymentu wykonanego w czasie rzeczywistym? A może jesteście zainteresowani jak przeprowadza się konwersje energii z wykorzystaniem ogniwa paliwowego? Małe modele i demonstracje w czasie rzeczywistym odwołujące się do znanych technologii konwersji energii będą pomocne podczas wykładu "Zielona energia - czyli jak się pożegnać z CO2", który odbędzie się w czwartek 21.04.2022 r. Rozmowę o Zielonej Energii podczas wykładu on-line poprowadzą dr inż. Paweł Ławniczak i dr inż. Adam Ostrowski - pracownicy naukowi Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. W swojej pracy badawczej wykładowcy zajmują się poszukiwaniem materiałów, które będą użyteczne jako przewodniki protonowe, stanowiące jeden z kluczowych komponentów do budowy ogniw paliwowych. Wykład rozpocznie się 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w trybie on-line.

Wykładom "Fizyka Warta Poznania" patronują: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent miasta Poznań, Mensa Polska. Wykłady "Fizyka Warta Poznania" w 2022 roku są objęte finansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Sponsorem wykładów on-line jest Polska Akademia Nauk.

Zobacz ifmpan.poznan.pl/fwp