Archiwalna fotografia tłumu na ulicy Święty Marcin w Poznaniu.

Zorganizowana przemoc niemiecka w Reichsgau Wartheland 1939-1945 - Wykład dr. Adama Pleskaczyńskiego

2022-04-21 ( czwartek )
18:00
Sala Posiedzeń PTPN, Mielżyńskiego 27/29, 60-725 Poznań / online

Zapraszamy na kwietniowe wykłady w ramach cyklu wykładów otwartych, Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość: 1939-1956.

Wykłady w kwietniu odbędą się w Sali Posiedzeń PTPN. Wykład będzie również transmitowany online.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu "Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania" współfinansowanego przez Miasto Poznań.

Projekt został również objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Antypolska polityka prowadzona przez Niemców na terenie Okręgu Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Wartheland) uznawana była przez samych nazistów za najbardziej konsekwentną i wzorcową; wdrożony system segregacji etnicznej wyróżniał się swoim radykalizmem nawet na tle innych obszarów polskich włączonych bezpośrednio do Rzeszy. Celem narodowych socjalistów było przeprowadzenie na tym obszarze bezprecedensowego eksperymentu społecznego, którego ofiarą mieli paść Polacy i zamieszkujący ten obszar Żydzi. Z żelazną konsekwencją i brutalnością wprowadzano koncepcję skolonizowania Wschodu. Aby osiągnąć w Kraju Warty zamierzone rezultaty Niemcy zastosowali cały wachlarz działań represyjnych, które były realizowane za pomocą rozbudowanego aparatu terroru wspomaganego przez administrację, sądownictwo, a także zwykłych Niemców.

dr Adam Pleskaczyński - historyk, pracownik naukowy w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, eksplorator Azji i obszaru Pacyfiku, autor 12 książek o tematyce historycznej (m.in. Wartheland. Dzieje zbrodni) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, twórca kilkudziesięciu filmów i programów telewizyjnych. Prowadząc badania naukowe koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z powstaniem wielkopolskim, wojną polsko-bolszewicką i II wojną światową.

Zobacz ptpn.poznan.pl/aktualnosci/utracona-i-odzyskana-poznanski-sposob-na-niepodleglosc-1939-1956-wyklady-kwietniowe-2