plakat

Wystawa - Ślady Czerwca '56. Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich

23.06 – 31.07.2016

Zdarzenia z historii najnowszej - w tym Czerwiec '56 - stają się przedmiotem pamięci w sposób nieuchronny, choć wspomnienia i naukowa historiografia nie zawsze są ze sobą tożsame. Zdarza się jednak i tak, że ludzką pamięć próbuje się kontrolować poprzez represje i propagandowe manipulacje obrazu zdarzeń. W wyniku prewencyjnych i represyjnych zabiegów władz, stopniowo "ukrywano Czerwiec w sobie".  Dopiero w związku z formującą się tożsamością  "Solidarności" zaczęto przywracać pamięć Czerwca'56. To wtedy - po 25 latach -  pojawiają się pierwsze monografie i opracowania oraz podejmujące temat regularne badania historyczne, których celem jest społeczne i naukowe odwrócenie procesu zapominania.

Na wystawie Ślady Czerwca '56. Ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich zaprezentujemy m.in. wybrane fragmenty z utworów Iłłakowiczówny, Barańczaka, Brandsteattera, Chojnackiego i innych, a także oryginalne druki niezależne, afisze, dokumenty oraz inne ślady i pamiątki Czerwca '56.

Ekspozycję dopełni prezentacja pt. Cena odwagi. Poznański Czerwiec 1956 autorstwa IPN, poświęcona konduktorkom MPK. 

Otwarcie wystawy - 23 czerwca, godz. 17:00.