plakat

Co szkielet ludzki, w dodatku tysiącletni, może powiedzieć nam o przeszłości? Od połowy kwietnia Rezerwat Archeologiczny "Genius loci" zaprasza na wystawę inną niż wszystkie. "Pokolenie 966 - świt wielkich przemian" to wiedza o dawnych czasach podana w nowoczesny sposób.

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Ostrowa Tumskiego, trwające już blisko sto lat, pozwoliły na odzyskanie pamięci o wielkości i znaczeniu grodu poznańskiego. Monumentalne konstrukcje wałów grodowych, pierwsze kamienne budowle rezydencjonalne i sakralne oraz wielkie przemiany, których areną stała się tutejsza warownia w drugiej połowie X wieku, wzbudzają podziw współczesnych mieszkańców miasta.

W kontekście tych wydarzeń naturalne jest odwoływanie się do wielkich postaci - autorów i budowniczych początków polskiej państwowości - Mieszka I, Bolesława Chrobrego, księżnej Dobrawy, biskupa Jordana czy biskupa Ungera. Archeologia pozwala ocalić od zapomnienia również ich poddanych, o których milczą kronikarze. Kim byli ludzie pochowani na cmentarzu na pobliskiej Śródce, których pracy, wiedzy, umiejętnościom i doświadczeniu gród poznański zawdzięcza potęgę i rozwój?

Badania nekropoli wczesnośredniowiecznej, na której chowano pierwszych chrześcijan tworzą obraz czasów, w których nowa religia wkraczała na ziemie polskie. Dzięki dobrze zachowanym szczątkom kostnym nauka pozyskała informacje o ludziach żyjących pod koniec X i w początkach XI wieku w poznańskim grodzie. Nowoczesne metody antropologiczne pozwalają na poznanie ich twarzy oraz odpowiedź na pytania kim byli ci ludzie, jakie mieli zwyczaje, w jakim byli wieku, co jedli i na co chorowali.

Na zwiedzających czekają portrety w postaci hologramów oraz zabytki wydobyte z grobów. Opowieść o dawnych czasach wzbogacają nowe prezentacje dostępne w infokioskach na wystawie, materiał filmowy oraz mapping.

Współpraca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - Rezerwat Archeologiczny Genius loci; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Pracownia Archeologiczna.